در این بخش شما را با برخی از کارهای صورت گرفته توسط گروه معماری کریمه آشنا می کنیم. هر تصویر خود یک آلبوم از تصاویر پروژه ی انجام شده می باشد. بر روی آنها کلیک کنید تا مابقی تصاویر مربوط به آن پروژه نمایش داده شود.